Kemik Dansitometri
11 Kasım 2019

Kemik dansitometri

Tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir.  Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır.

Randevu Nasıl Alınır: Fizik Tedavi,Kadın Doğum,Ortopedi Polikliniklerindeki Doktor uygun görürse radyoloji bölümüne yönlendirilir radyoloji kayıt masasından randevu alınır.

Kemik dansitometride dual-enerji X-ray absorbsiyometri veya kemik yoğunluğu taraması bilinmektedir. Bu işlem sırasında çok az miktarda radyasyon kullanılır.Kemık olcumu ;vertebra ve femur bölgelerinin kemik yoğunluğunun ölçülmesine olanak sağlayan, yenilikçi ve teknolojik bir tıbbi yazılımdır. Dexa cekımlerıne nazaran bunyemızdekı cıhazımız daha hızlı ve daha guvenilirdir. Kemık ölçümü çekimi sırasında vertebra ve femur, osteopeni ya da osteoporoz teşhisi için taranır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onay ını almış, güvenilir bir BMD ölçüm sistemidir. 

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menopoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menopozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort. % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 - 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan Osteoporoz kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır.

Kemik dansitometri sıklıkla osteoporozun tanısında kullanılır. Elbette bu durum erkeklerde de olabilir. Eğer kemik yoğunluğunuz düşük çıkarsa, siz ve doktorunuz kırık oluşmadan önce nasıl bir tedbir alacağınız ya da tedavi göreceğiniz konusunda planlama yapmalısınız.

Kemik dansitometri  kemik kaybına neden olan diğer olayların gösterilmesi yanı sıra uygulanan tedavinizin etkinliğinin değerlendirilmesinde de kullanılır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Kimlere Yapılır?

•             Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa

•             Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz

•             Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar

•             İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar

•             Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar

•             Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara

•             Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara

•             Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara

•             Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara

•             Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara

•             160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık

•             Yılda 2,5 cm. den fazla boy kısalması olanlara

•             65 yaştan büyük olanlara

•             Kalsiyumdan fakir beslenenlere

•             Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında

•             Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara

•             Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere

•             Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa

•             Testeren seviyesi düşük olanlara

•             1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara

•             Şeker hastalarına

•             Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar

•            

 

Kemiklerin mineral yoğunluğu,kalınlığı,gücü ve kemik kaybını ölçme testidir.