T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

Önsöz


ÖNSÖZ

İnsanlık tarihi, hastalık ve ölümlere yol açıcı siyasi, ekonomik, sosyal kargaşaların tarihi olduğu kadar, hayata fırsat ve alan açmaya yönelik tıbbi çabaların da tarihidir.

Hastalıklarla mücadele kapasitesi ve ispata dayalı tıbbi uygulamalar bugünkü seviyesine; insanın bedenen ve ruhen daha sağlıklı olabilmesi için yazılı tarih öncesi ve sonrasında kesintisiz olarak süren bir tıbbi araştırma serüveni sonrasında ulaşabilmiştir.

Kendimizi; bilinen ilk cerrahi uygulamanın yapıldığı M.Ö. 4900’ler öncesinden başlayıp, eski Mısır, Babil, antik Yunan, Hint, İran uygarlıklarından, Orta çağ tıbbi uygulamalarından geçen; kendi hinterlandımızdaki Osmanlı darüşşifalarına uğrayıp günümüz modern tıbbına uzanan bir tıbbi serüvenin hâlihazırdaki mirasçıları olarak addedebiliriz.

Bu tıbbi mirasın hatırasına derin bir saygı ve modern tıbbi uygulamaların ne kadar uzun ve yoğun bir insani gayret ve birikimin hâsılası olarak bize ulaştığının şuuru içinde düsturumuz;

Halka hizmet verirken hakkı gözetmek, İdari kararlarda; itidal, basiret, feraset, cesaret ve adâlet anlayışı içinde olmak, Hizmetin mali boyutunda; uygulama – maliyet- verimlilik-sürdürülebilirlik kıstaslarını gözetmek, Hizmetin muhataplarına karşı müşfik, metin, fedakâr, hamiyetperver, samimi olmaktır.

Çalışanlarımızla ilişkilerimizde itimat ve ülfet içinde olmak, idari anlayışımızın ana karakterini oluşturmaktadır.

Hizmeti alanın “hasta” oluşu yanında verilen hizmetin zor ve yıpratıcı karakterinden kaynaklanan problemler; tıbbi hizmet sürecinin tabii, kaçınılmaz eşlikçileridir. Bu problemlerin çözümünde bakış açımızın temelini karşılıklı empati oluşturacak; hastanın özel, hassas, ayrıcalıklı bir birey olduğu akılda tutulurken, sağlık çalışanının onurunun ve mesleki saygınlığının da korunmayı hak ettiği unutulmayacaktır.

Hastalarımızın hizmete ulaşım kolaylığı ve modern tıbbi uygulamalardan azami verimlilikte faydalanmasının sağlanması, hizmet süreçlerinin her basamağında karşılaşacağı olumsuzlukların anında çözümü; bu hizmetleri veren fedakâr çalışanlarımız için de mesleki doyuma ulaşmalarını sağlayacak çalışma alanlarının ve ortamlarının oluşturulması, idari manada şiarımız olacaktır.

 

Dr. Abdullah VELİOĞLU

Başhekim