T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

11/07/2018

444 38 33 Evde Sağlık


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AMACI VE VERDİĞİ HİZMETLER

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin kuruluş amacı hastalığın teşhisini koymak olmayıp, evde sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş ekip tarafından, evde takibi zorunlu, engeli, yaşlı, yatalak durumda olan hastalara; ev ortamında tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, sağlık raporu ile belgelendirilen ilaç/tıbbi malzemenin reçete edilmesi, İlaç ve tıbbi malzeme raporlarının çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin ihtiyaç duyduğu konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, ev ziyaretleri sonucu görevli hekimin başka dal uzmanlarından gerekli durumlarda hasta hakkında görüş istemesi olarak sıralanır.Evde Sağlık Hizmeti süresince hastalara imkanlar ölçüsünde tedaviye yardımcı olabilecek iadeli cihazlar,sağlık kurulu raporu ile  hasta veya yakını adına düzenlenen zimmet evrakı  karşılığında hastanın kullanımına tahsis edilebilir.Teslim edilen cihazların kullanma şekli anlatılıp,cihaza ait kullanma kılavuzu verilir. Hastanın mevcut durumu hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Bu durumda hasta yakını 112 veya acil servislere başvurur.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURULUR?

4443833 (444 EVDE) İletişim numarasını arayarak.

Hastanın mevcut durumu hariç, yeni oluşan acil haller biriminin görev alanına girmez. Bu durumda hasta yakını 112 veya acil servislere başvurur.


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURULUR?

4443833 (444 EVDE) İLETİŞİM NUMARASINI ARAYABİLİRSİNİZ.


EVDE SAĞLIK HİZMETİ BİRİMİNE BAŞVURMA KRİTERİ

Evde sağlık hizmeti sağlık kurum ve kuruluşuna ulaşma sorunu olan yatağa bağımlı hastalara mesai saatleri içerisinde randevulu olarak sunulan hizmettir. bu hizmetten yararlanmak için Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi olarak hizmet sunulan bölgede ikamet etmek ve yatağa bağımlı olma şartı aranır.