T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

BaşhekimDr.Abdullah VELİOĞLU

Başhekim

 

İnsanlık tarihi, siyasi ekonomik sosyal kargaşalar ve savaşlarla insan hayatına son verme gayreti yanında, insana yaşama fırsatı alanı açmak için tıbbi gayretlerin de tarihidir.

Hastalıklarla mücadele, insanın bedenen ve ruhen daha sağlıklı olma konusundaki yazılı tarih öncesi ve sonrası, uzunca bir tıbbi gayret serüveninin sonucunda, ispata dayalı tıbbi uygulamalar bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Bilinen ilk cerrahi uygulama M.Ö. 4900’ler de yapıldığı düşünüldüğünde, eski mısır, Babil, antik Yunan, Hindi-İran, Orta çağ tıbbi uygulamaları ve kendi hinterlandımızda Osmanlı Darüşşifalarından günümüz modern tıbbına kadar kendimizi güçlü bir tıbbi serüvenin son mirasçıları olarak addedebiliriz.

Bu tıbbi mirasın hatırasına ihtiram gösterip bu günkü modern tıbbi uygulamaların ne kadar uzun bir insanlık gayreti ve birikim sonucu bize ulaştığının şuuru içinde;

Düsturumuz; halka hizmet verirken hakkı gözetmek olacaktır.

İdari kararlarda; itidal, basiret, feraset, cesaret, adalet anlayışı içinde olmak, Hizmetin mali boyutunda, uygulama – maliyet- verimlilik-sürdürülebilirlik kıstaslarını gözetmek, Hizmetin muhataplarına karşı müşfik, metin, fedakâr, hamiyetperver, samimi olmak, Çalışanlarımıza karşı itimat ve ülfet içinde olmak, idari anlayışımızın ana karakterini oluşturmaktadır.

Hizmeti alanın hasta profilinde olmasının yanında verilen hizmetinde zor ve yıpratıcı bir uygulama alanı olmasından kaynaklı problemler tıbbi hizmetin tabiatında vardır. Bu problemlerin çözümünde, sağlık çalışanının onuru ve mesleki saygınlığının korunması dikkate alınarak, hastanın da özel ve hassas bir birey olarak ayrıcalıklı olduğu inancıyla karşılıklı empati oluşturacak hizmet anlayışı bakış açımızın temelini oluşturacaktır.

Hizmet alan hastalarımızın hizmete ulaşım kolaylığı ve modern tıbbi uygulamalardan azami verimlilikte faydalanmasının sağlanması, hizmet süreçlerinin her basamağında karşılaşacağı olumsuzlukların anında çözümü ve hizmeti veren fedakâr çalışanlarımızın da çalışma alanları ve mesleki doyum oluşturacak   çalışma ortamı oluşturulmasının sağlanması, idari manada şiarımız olacaktır.