T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

Ftr Ünitesi


Fizik tedavi nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir.

Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi işlevi

• Tüm kas-iskelet sistemi hastalıklarının,

• Tüm romatizmal hastalıkların,

• Ağrılı durumların,

• Sinir sıkışmalarının,

• Beyin-omurilik ve periferik sinir felçlerinin,

• Eklem sertliği ve katılığı-kısıtlılığı,

• Kırık ve travma gibi hastalık ve durumların akut ve kronik durumlarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi (medikal-ilaçla) ve cerrahi (ameliyatla) tedavisi mümkün olmayan birçok hastalıkta ve kronik ağrılı durumlarda, fonksiyonel kısıtlılıkta etkili bir tedaviye olanak sağlar.

Fizik tedavi ünitemizde yapılan uygulamalar;

-Soğuk uygulama

-Yüzeyel ısı (infraruj, parafin)

-Derin ısı (, kısa dalga diatermi, lazer  ),

-Elektroterapi (tens, elekrostimülasyon, enterferans, diadinami, galvanık-faradik akım)

-Mekanoterapi (traksiyon)

-Tedavi edici egzersiz uygulamaları gibi

Fizik tedavi yöntemlerinden biri veya bir kaçını içerebilir.

Fizik tedavi ünitesine başvuru nasıl yapılır?

Fizik tedavi rehabilitasyon doktoruna muayene olan hasta doktor gerek gördüğü takdirde fizik tedavi ünitesine başvuru yapar.

Ftr ünitesinin randevu nasıl alınır?

Fizik tedavi ünitesine başvuran hastanın randevusu başvurudan sonra düzenlenip hastaya bilgi verilir.

Fizik tedavi ünitesi çalışma saatler;

08:30-12:00 - 13:00-16:00