T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

Başhekim


111.JPG

                                                                                          

     İnsanlık tarihi, siyasi ekonomik sosyal kargaşalar ve savaşlarla insan hayatına son verme gayreti yanında, insana yaşama fırsatı alanı açmak için tıbbi gayretlerin de tarihidir.
     
Hastalıklarla mücadele, insanın bedenen ve ruhen  daha sağlıklı olma  konusundaki  yazılı tarih  öncesi ve sonrası,  uzunca  bir tıbbi gayret serüveninin sonucunda,ispata dayalı  tıbbi uygulamalar bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

     Bilinen ilk cerrahi uygulama M.Ö. 4900 ler de yapıldığı düşünüldüğünde, eski mısır ,babil,antik yunan, Hindi-iran,ortaçağ  tıbbi uygulamaları ve kendi hinterlandımızda  Osmanlı Darüşşifalarından günümüz modern tıbbına kadar kendimizi  güçlü bir tıbbi serüvenin son mirasçıları olarak addedebiliriz.

     Bu tıbbi mirasın hatırasına ihtiram gösterip bu günkü modern tıbbi uygulamaların ne kadar uzun bir insanlık gayreti ve birikim sonucu bize ulaştığının şuuru içinde;

     Düsturumuz; halka hizmet verirken hakkı gözetmek olacaktır.

     İdari kararlarda; itidal, , basiret, feraset ,cesaret,adalet anlayışı içinde olmak,

     Hizmetin mali boyutunda, uygulama – maliyet- verimlilik-sürdürülebilirlik kıstaslarını gözetmek,

     Hizmetin muhataplarına karşı müşfik,  metin, fedakar, hamiyetperver, samimi olmak,

     Çalışanlarımıza karşı itimat ve ülfet içinde olmak, idari anlayışımızın ana karakterini oluşturmaktadır.

     Hizmeti alanın hasta profilinde olmasının yanında verilen hizmetinde zor ve yıpratıcı bir uygulama alanı olmasından kaynaklı problemler tıbbi hizmetin tabiatında vardır. Bu problemlerin çözümünde, sağlık çalışanının onuru ve mesleki saygınlığının korunması dikkate alınarak, hastanın da özel ve hassas bir birey olarak ayrıcalıklı olduğu inancıyla karşılıklı empati oluşturacak hizmet anlayışı bakış açımızın temelini oluşturacaktır.

     Hizmet alan hastalarımızın hizmete ulaşım kolaylığı ve modern tıbbi uygulamalardan azami verimlilikte faydalanmasının sağlanması ,hizmet süreçlerinin her basamağında karşılaşacağı olumsuzlukların anında çözümü, ve  hizmeti veren fedakar çalışanlarımızın da çalışma alanları ve mesleki doyum  oluşturacak   çalışma ortamı oluşturulmasının sağlanması, idari manada şiarımız olacaktır. 

                                                                                                                                           Dr.Abdullah VELİOĞLU
                                                                                                                                                      Başhekim