T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

Ziyaretçi Politikası


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İstanbul İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Hastanın Uyması Gereken Kurallar Madde 42/A – 
Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar: -
Sağlık kurum ve kuruluşuna kişilerin müracaatı sırasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise kurum sağlık kartı belgelerinden birini göstermek zorundadır.
1) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
2) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
3) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
4) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
5) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir. 6) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz. 7) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.